Selam, root@sunucu [~]# /etc/init.d/httpd start (20014)Internal error: Error retrieving pid file logs/httpd.pid Remove it before continuing if it is corrupted   Eğer apacheyi başlatırken yukarıdaki gibi bir hata alıyorsanız yapmanız gereken  pid’in adını değiştirmektir mv /usr/local/apache/logs/httpd.pid /usr/local/apache/logs/httpd.pid.bk /etc/init.d/httpd restart   Done 🙂