Selam, Qmailde mail kuyruğunun hepsini temizlemek için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayabilirsiniz /etc/init.d/qmail stop find /var/qmail/queue/mess -type f -exec rm {} \; find /var/qmail/queue/info -type f -exec rm {} \; find /var/qmail/queue/local -type f -exec rm {} \; find /var/qmail/queue/intd -type f -exec rm {} \; find /var/qmail/queue/todo -type f -exec rm {} \; find /var/qmail/queue/remote