PHP-INTL configure: error: Unable to detect ICU prefix hatası ve çözümü (SOLVED)

Selamlar,

PHP-INTL kurulumunda aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız eğer,

configure: error: Unable to detect ICU prefix or no failed. Please verify ICU install prefix and make sure icu-config works

Veya

checking for gawk... gawk
checking whether to enable internationalization support... yes, shared
checking for icu-config... no
checking for location of ICU headers and libraries... not found
configure: error: Unable to detect ICU prefix or no failed. Please verify ICU install prefix and make sure icu-config works.
ERROR: `/root/tmp/pear/intl/configure --with-icu-dir=DEFAULT' failed
The intl.so object is not in /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626
Tidying /usr/local/lib/php.ini...
No changes
Tidying /usr/local/cpanel/3rdparty/php/53/etc/php.ini...
No changes

Şeklinde sonlanıyorsa yükleme libicu’yu yüklemeniz problemi giderecektir

For CentOS – RedHat

yum install libicu
yum install libicu-devel

For Debian – Ubuntu

sudo apt-get install libicu-dev

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir