FFMPEG-PHP kurulumu / How to install FFMPEG-PHP | CentOS 6x

Selamlar,

Öncelikle updateleri yapıyoruz.

yum update -y

Development tools’u yüklüyoruz

yum groupinstall "Development tools"

Prodect base’i yüklüyoruz

yum install yum-protectbase

Yum repos’a girelim

cd /etc/yum.repos.d/

Bir backup alalım tabi

cp -prv ../yum.repos.d{,.orig}

Aşağıdaki kodları çalıştıralım

sed -i '/gpgkey=/a\protect=1' CentOS-{Base,Media}.repo
sed -i '/gpgkey=/a\protect=1' virtualmin.repo

nano komutu ile /etc/yum.repos.d/dag.repo şeklinde dosya açalım, içerisine aşağıdakileri yazalım ;

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
gpgkey=http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
enabled=1
protect=0

Aşağıdaki gibi key indirip import edelim

wget http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt -P /tmp
rpm --import /tmp/RPM-GPG-KEY.dag.txt

FFMPEG için gerekli paketleri yükleyelim

yum install ffmpeg-devel php-devel re2c php-xml ffmpeg

ffmpeg

Yazdığınızda aşağıdaki gibi sonuç çıkmalı

FFmpeg version 0.6.5, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
built on Jan 29 2012 17:52:15 with gcc 4.4.5 20110214 (Red Hat 4.4.5-6)
configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --incdir=/usr/include --disable-avisynth --extra-cflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-libdc1394 --enable-libdirac --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libfaadbin --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libx264 --enable-gpl --enable-nonfree --enable-postproc --enable-pthreads --enable-shared --enable-swscale --enable-vdpau --enable-version3 --enable-x11grab
libavutil 50.15. 1 / 50.15. 1
libavcodec 52.72. 2 / 52.72. 2
libavformat 52.64. 2 / 52.64. 2
libavdevice 52. 2. 0 / 52. 2. 0
libavfilter 1.19. 0 / 1.19. 0
libswscale 0.11. 0 / 0.11. 0
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
Hyper fast Audio and Video encoder

FFMPEG kurulmuş oldu. Şimdi PHP ile derleyelim

mkdir /srv/build
cd /srv/build
wget http://downloads.sourceforge.net/project/ffmpeg-php/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
tar -xjf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
cd ffmpeg-php-0.6.0/

phpize
./configure

Bir dosyada bir değişiklik yapmamız gerekiyor

sed -i 's#PIX_FMT_RGBA32#PIX_FMT_RGB32#' ./ffmpeg_frame.c

Yüklemeyi tamamlayın

make
make install

Şimdi php.ini dosyanızın en sonunda aşağıdaki satırı ekleyin

extension=ffmpeg.so

İşlem tamamdır / Done !

php -i | grep ffmpeg
php -m | grep ffmpeg

Comments

 1. By we are fans

  Cevapla

 2. By computer mouses

  Cevapla

 3. By irfan

  Cevapla

  • By admin

   Cevapla

 4. By abdullah

  Cevapla

  • By admin

   Cevapla

 5. By ilyas

  Cevapla

  • By ilyas

   Cevapla

 6. By Eyüp Gökhan

  Cevapla

 7. By veli2973

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir